Рефераты по БЖД

Государственная политика в БЖД основные принципы

Сі = 346 мг/ 160 м3 = 2,16 мг/м3 = 2 мг/м3

Порівняємо Сі = 2 мг/м3 з гранично допустимою концентрацією (ГДК) для робочих місць – q1ГДК і = 10 мг/м3 , та для мешканців квартири - q11ГДК і = 0,1 мг/м3 . З цього видно, що розрахована концентрація в квартирі ШР не значна для мулярів, тобто не завдасть шкоди, а для мешканців небезпечно.

Розрахунок максимальної приземної концентрації газоповітряної суміші з одиночного джерела з круглим устям за несприятливих метереологічних умов на відстані X= 25 м від джерела викидів виконується за формулою:

Сmax = (A*M*F*m*n)/ (H2 *3√ V* ∆T) , мг3 ,

де А – коефіцієнт, прийнятий для несприятливих метеоумов, коли концентрація ШР від джерела викидів досягає максимального значення (для України А=160);

М – кількість ШР, що викидаються в атмосферу (г/с);

М = 10 QT * δі* δв * δш

М = 10*19*10-3 кг/с*0,06*0,25*0,35= 19 г/с *0,0525 = 0,998 г/с;

F – безрозмірний коєфіцієнт, що враховує шкідливість осідання ШР в атмосфері (F=1);

m, n - безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші з устя джерела викидів (m = 0,6; n = 2,0);

Н – висота ждерела викидів (м);

Vі - об”єм газоповітряної суміші (м3 /с)

Vі = ω0 * SУ ;

Vі = 7м/с * 0,3 м2 = 2,1 м2/с.

Розрахуємо максимальну приземну концентрацію газоповітряної суміші:

Сmax = (160*0,998 г/с *1*0,6*2)/ (212 м2 *32,1 м2/с * 15 0С) = 0,022 г/ м3 = 22 мг/м3 .

Відстань Хм = d*H, м; де d = 4,0

Хм = 4*21 = 84 м

Приземна концентрація Сx на любій відстані Х від джерела викидів розраховується за формулою:

Сxі = S1 * Сmax , мг3 ;

де S1 – безрозмірний коєфіцієнт, про який відомо

S1 = 0,4 якщо Х/ Хм = 32/84 = 0,38 ≥ 0,2

Сxі = 0,4 * 22 = 8,8 мг/м3

Висновок:

Порівнявши Сі = 2 мг/м3 з гранично допустимою концентрацією (ГДК) для робочих місць – q1ГДК і = 10 мг/м3 , та для мешканців квартири - q11ГДК і = 0,1 мг/м3 , ми бачимо, що розрахована концентрація в квартирі ШР не значна, тобто не завдасть шкоди мулярам, але не бажано під час фарбування в квартирі знаходитись мешканцям.

Розрахувавши також концентрацію ШР, що викидається в атмосферу через вентиляційну шахту будинку Сxі = 8,8 мг/м3 та порівнявши з гранично допустимою концентрацією, бачимо, що Сxі > q11ГДК і , а отже шкідлива для оточуючих, а саме для території біля дитсадка.

Задача 2.

В помещении находится N1 персональных комьютеров (ПК), у которых вентиляторы создают уровни шума 57 дБ, и N2 ПК, вентиляторы которых шумят с уровнем 59 дБ. Кроме того в помещении находятся N3 принтеров, создающих шум с уровнем 68 дБ и N4 - c уровнем 63 дБ.

Определить рабочий уровень шума в помещении от всех источников и сравнить его с нормируемым для данного типа помещений. А также расчитать уровень шума L возле открытых окон жилого здания детского дома, расположенного на расстоянии r от данного помещения, для случаев когда окна в нем закрыты и когда они открыты. Преобладающая частота общего шума составляет f.

Данные для расчета:

N1 - 1 шт.

N2 - 2 шт.

N3 - 3 шт.

N4 - 2 шт.

f - 1000 Гц

r - 35 м

Определяем суммарный уровень шума однотипных источников:

, где:

- суммарный уровень

- уровень шума одного источника

N - число источников

Определяем суммарный уровень шума от однотипных вентиляторов:

дБ

дБ

Определяем суммарный уровень шума от однотипных принтеров:

дБ

дБ

Определяем суммарный уровень шума от всех вентиляторов и от всех принтеров:

, где:

- добавка, определяемая из рисунка-таблицы

дБ

дБ

Определяем уровень шума от всех источников:

дБ

Определяем уровень шума, достигший окон детдома (в случае с закрытыми окнами):

, дБ

- 6 дБ/км

кг

дБ

Определяем уровень шума, достигший окон детдома (в случае с открытыми окнами):

, дБ

дБ

Максимально допустимое значение уровня шума LА=85 дБ.

LА"А"= L"ЛИН"+5 дБ

LОЗ=-22,41+5=-17,41 дБ

LОО=35,09+5=40,09 дБ

LА"ЛИН"=85-5=80 дБ

Сравнивая расчетное значение шума с дополнением, мы видим, что величина шума допустима (LА=85 дБ; LА"ЛИН"=80 дБ), как при закрытых окнах (LОЗ=-17,41 дБ), так и при открытых окнах (LОО=40,09 дБ), так как значения не превышают нормы.

Перейти на страницу номер:
 1  2  3 


Другие рефераты:

© 2010-2024 рефераты по безопасности жизнедеятельности