Рефераты по БЖД

Государственная политика в БЖД основные принципы

Для оценки источника шума одинаковых по своему уровню:

Lå = Li + 10 lgn

Li- уровень звукового давления одного из источников [дБ];

n - кол-во источников шума

Если кол-во источников меняется от 1-100, а Li = 80 дБ

n = 1 L = 80 дБ

n = 10 L = 90 дБ

n = 100 L = 100 дБ

Для оценки источников шума различных по своему уровню:

Lå = Lmax + DL

Lmax - максимальный уровень звукового давления одного из 2-х источников;

DL - поправка, зависящая от разности между max и min уровнем давления

Lmax - Lmin

1

10

20

DL

2,5

0,4

0

Звуковое восприятие человеком

Т.к. органы слуха человека обладают неодинаковой чувствительностью к звуковым колебаниям различной частоты, весь диапазон частот на практике разбит на октавные полосы.  

Октава — полоса частот с границами f1 - f2, где f2/f1 = 2.

Среднегеометрическая частота — fСТ =

Весь спектр разбит на 8 октавных полос:

45-90; 90-180; 180-360 . 5600-11200.

Среднегеометрические частоты октавных полос:

63 125 250 . 8000

Звуковой комфорт — 20 дБ;

шум проезжей части улицы — 60 дБ;

интенсивное движение — 80 дБ;

работа пылесоса — 75-80 дБ;

шум в метро — 90-100 дБ;

концерт — 120 дБ;

взлет самолета — 145-150 дБ;

взрыв атомной бомбы — 200 дБ

Нормирование шума

Нормативным докум. является ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ.

1 метод. Нормирование по уровню звукового давления.

2 метод. Нормирование по уровню звука.

По 1 методу дополнительный уровень звукового давления на раб. местах (смена 8 ч) устанавливается для октавных полос со средними геом. частотами, т.е. нормируется с учетом спектра.

По 2 методу дополнит. уровень звука на раб. местах устанавливается по общему уровню звука, определенного по шкале А шумометра, т.е. на частоте 1000 Гц.

Нормы шума для помещений лабораторий

Уровень звукового давления [дБ]

окт. со среднегеом. част. [Гц]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

91

83

77

73

70

68

66

44

Уровеньзвука, дБА

не более 75

Мероприятия по борьбе с шумом

I группа - Строительно-планировочная

II группа - Конструктивная

III группа - Снижение шума в источнике его возникновения

IV группа - Организационные мероприятия

I группа. Строительно-планировочная

Использование определенных строительных материалов связано с этом проектирования. В ИВЦ — аккустическая обработка помещения (облицовка пористыми аккустическими панелями). Для защиты окружающей среды от шума используются лесные насаждения. Снижается уровень звука от 5-40 дБА.

II группа. Конструктивная

1.Установка звукоизолирующих преград (экранов). Реализация метода звукоизоляции (отражение энергии звуковой волны). Используются материалы с гладкой поверхностью (стекло, пластик, металл).

Аккустическая обработка помещений (звукопоглащение).

Можно снизить уровень звука до 45 дБА.

2.Использование объемных звукопоглотителей (звукоизолятор + звукопоглотитель). Устанавливается над значительными источниками звука.

Можно снизить уровень звука до 30-50 дБА.

III группа. Снижение шума в источнике его возникновения

Самый эффективный метод, возможен на этапе проектирования. Используются композитные материалы 2-х слойные. Снижение: 20-60 дБА.

IV группа. Организационные мероприятия

1.Определение режима труда и отдыха персонала.

2.Планирование раб. времени.

3.Планирование работы значительных источников шума в разных источниках.

Снижение: 5-10 дБА.

Если уровень шума не снижается в пределах нормы, используются индивидуальные средства защиты (наушники, шлемофоны).

Приборы контроля: - шумомеры; - виброаккустический комплекс — RFT, ВШВ.

ЗАДАЧА № 1

Бригада мулярів в квартирі (об'ємом V=160 м3) провадить ремонт і зокрема фарбувальні роботи фарбою НЦ-1125. У зв'язку з тим, що на відстані X = 32 м від будинку розташована будівля дитячого садка з розкритими вікнами чи кватирками, в ремонтованій квартирі вікна відкривати не стали.

Визначити, в момент коли пофарбувались всі поверхні що підлягали фарбуванню загальною площею Sф = 21 м2 (момент максимальних випаровувань), концентрацію в квартирі і-тої шкідливої речовини (ШР) – Бутанол, що входить до складу фарби та вияснити, чи не шкідливо мулярам та мешканцям знаходитись в квартирі в цей час без індивідуальних засобів захисту органів дихання, а також, чи допустима концентрація ШР, що викидається в атмосферу через вентиляційну шахту будинку висотою Н = 21 м та з площею устя SУ = 0,3 м2, біля вікон дитсадка. Відомо, що в зазначений період через вентиляційну шахту з квартири витягується 35 % максимальних випаровувань (δш = 0,35) а ще 10 % через щілини в дверній коробці надходять до сходинкової клітки. Газоповітряна суміш виходить з устя шахти зі швидкістю ω0 = 7 м/с.

Необхідно знати, що максимальне надходження в повітря квартири розчинників із фарби відбувається в процесі фарбування та в перші хвилини після його закінчення, коли випаровується біля 25% від їх загальної кількості (δв = 0,25), а витрати фарби становлять QS = 0,11 кг/м2 , QT = 19*10-3 кг/с.

Знайдемо масу (Мі ) випаровування за данними:

δбутанол = 0,06 (6%), Sф= 21 м2

з виразу: Мі = 0,01*Sф* QS* δі* δв , кг

Мі = 0,01* 21 м2 * 0,11 кг/м2 * 0,06*0,25= 0,346*10-3 кг = 346 мг

Як всім відомо, формула концентрації ШР в квартирі:

Сі = Мі / V, мг/м3

Перейти на страницу номер:
 1  2  3 


Другие рефераты:

© 2010-2024 рефераты по безопасности жизнедеятельности